Karensperiode? Nej tak.

Derfor siger Bylisten nej til karensperiode

Den 13. januar behandlede kommunalbestyrelsen et forslag om at indføre en karensperiode på 4 måneder for forældre, der ønsker at flytte deres barn fra en daginstitution til en anden – i praksis mister forældre altså retten til at flytte deres barn.

Karensperioden er en reaktion på, at flere børn flyttes mellem kommunens institutioner. Dette sker, fordi man sidste år indførte et loft på 27% over andelen af børn med andet modersmål end dansk i alle dagtilbud. Det betyder, at flere familier tilbydes plads i institutioner, de ikke ønsker og i nogle tilfælde i institutioner, der gør familiens hverdag meget svær at få til at gå op. Modersmålloftet blev til i et forsøg på at løse problemer med sprog og trivsel i de institutioner med en høj andel af børn med andet modersmål end dansk.

Bylisten stemte imod modersmålloftet, og vi stemte imod karensperioden. Det gør vi, fordi forskning og erfaringer fra andre kommuner med samme tiltag viser, at det ikke virker. Problemer med sprog og trivsel løses ikke ved at tvinge familier hen i uønskede institutioner og fratage forældre retten til at vælge en anden institution. Der skal tidlig indsats hos familierne, god normering i dagtilbud og kompetencer indenfor familiepædagogik og sprogarbejde i både dagtilbud, skoler og klub til – det ved vi virker!

Bylisten vil en anden vej end det flertal i KB, der igen og igen vedtager besparelser på både dagtilbud og skole.

Ditte Sieling Emanuel og Kirstine Bjarnt

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *