Bestyrelsen

Formand

Per Froholdt

KB Medlemmer

Lars Thomsen

Medlem af

Miljø og Teknik

Social, senior og sundhedsudvalget

Økonomiudvalget

Kultur og fritid

Bestyrelsesmedlem Glostrup Bioggraf

Kirstine Bjarnt

Næstformand Børn og Skole udvalg

Foreningsudvalget

Næstformand

Helle Østergaard Nielsen

Kasserer

Conny Iversen

Bestyrelsesmedlemmer

Imad Daher

Ditte Sieling Emanuel

Kirstine Bjarnt

Revisor

Lars Michael Horvath

Revisor suppleant