Seniorpolitik

Bylisten mener, at vi skylder vores ældre en anstændig alderdom. Det kræver fokus på både fysisk og mentalt helbred med oplevelser og godt, socialt samvær. Der skal være råd til glæde og grin på ældrecentrene.

Bylisten foreslår derfor følgende:

En anstændig ældrepleje

Bylisten ønsker at vores ældre borgere skal behandles som individer med sorger, glæder og elementære behov på lige fod med alle andre borgere. Vores ældre skal ikke gemme væk på ældrecentre uden noget indhold i hverdagen.

Det skal være en naturlighed blandt plejepersonalet, at de ældre skal have den bedste pleje, og plejepersonalet skal ikke acceptere at føle sig tvunget til at gå på kompromis med dette. Plejepersonalet skal være garanten for kvaliteten i ældreplejen, men kommunen skal støtte private, frivillige initiativer.

Fleksible plejetilbud

Plejen af de ældre skal være tilpasset den enkeltes behov. Der skal være i højere grad være en mulighed for at den ældre kan vælge tilbud efter ønske. Hjemmeplejen skal kunne vælges fra et antal af forskellige operatører.

Frisklavet mad på ældrecentrene

De daglige måltid er en af dagens små glæder for vores ældre beboere. Det er vigtigt, at maden er indbydende, nærende og velsmagende for at opretholde en god sundhedstilstand blandt ældre mennesker, der ofte har nedsat appetit. Et af midlerne til at tilbyde en frisk og indbydende kost er, at den er lavet på dagen og serveres kort tid efter tilberedningen. Vi kan ikke acceptere, at vores ældre skal leve af genopvarmet med, der har stået på køl i flere dage efter den er produceret.

Flytning af genoptræning til Fritidscenteret

Bylisten vil tilbage til den oprindelige plan om at genoptræning af ældre og skadede borgere skal foregå i fritidscenteret og på den måde kan gøre brug af svømmehallen – herunder varmtvandsbassin. Det er kendt og accepteret, at optræning i vand er mindre belastende for muskler, led og knogler og når kommunen har de rette faciliteter til rådighed, skal de naturligvis anvendes bedst muligt og vores svage borgere skal selvfølgeligt også tilbydes den optimale genoptræning.

Genindførelse af klippekortordningen

Besparelsen på og senere afskaffelsen af klippekortordningen var ikke acceptabelt for Bylisten og vi ønsker derfor en ordning genoptaget. Vi mener, at ordningens relative små omkostninger giver stor glæde for borgere, der ikke er i stand til at gøre de mest banale ting. Klippekortordningen kan give plejere tiden og muligheden for at sidde og hygge over en kop kaffe med en ældre borger eller der kan spares op til en tur i biografen eller tivoli. Ordningen giver for et relativt lille beløb de ældre mulighed for at tage lidt af deres eget liv i egne hænder.

Genindførelse af tilskuddet til venneforeningerne

Venneforeninger er grupper af frivillige, der ønsker at forbedre livskvaliteten for vores ældre. De løser uden betaling opgaver som besøgsven eller tage de ældre med på cykelture. Der er dog nogle omkostninger ved at yde disse opgave, der betales gennem venneforeningerne. Vi ønsker at genindføre tilskuddet til disse foreninger, så de igen har mulighed for at medvirke til de ældres trivsel i form af uformelle, varme kontakter og venskaber.