Lars Thomsen

Formand

Privat:

Alder: 57 år
Civilstand: Gift med Malene
Børn: Emma og Bo
Uddannelse: Skibsfører ved A.P.Møller
Hydrographic Surveyor i Plymouth (UK)
Stilling: Officer i Søværnet (Orlogskaptajn)

Kommunale poster:

 • Kommunalbestyrelsesmedlem for Bylisten, valgt til KB i 2013
 • Formand for ældreområdet i Glostrup, 2013-2019.
 • Medlem af Børne- og Skoleudvalget
 • Medlem af Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget
 • Medlem af Vækst- og Byudviklingsudvalget
 • Medlem Social- Sundheds- og Seniorudvalget

Øvrige tillidshverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesmedlem Stop Spild Lokalt (Glostrup)
 • Frivillig på Ældrecenter Hvissinge
 • Frivillig mentor for unge i Glostrup
 • Medlem af Brøndby Support
 • Medlem af Marieforeningen
 • Medlem af Dalvangens Venner