Social- og sundhedspolitik

Bylisten har en grundlæggende holdning om, at kommunen skal være der til at yde støtte og hjælp til de borgere, der ikke kan klare sig uden eller som får en væsentlig forbedret tilværelse ved en lille indsats fra kommunalt hold. Vi mener dog også, at alle der i en eller andet omfang kan bidrage til samfundet skal gøre det og ikke skal ende på passiv forsørgelse. Vi mener, at mennesker får den bedste livskvalitet, hvis de er i stand til at klare sig selv og får lov til at vise det.

Bylisten foreslår derfor følgende:

Vagtsygeplejersker

Sygeplejersker på aften- og nattevagter skal kunne yde en ekstraordinær indsats for vore udsatte borgere. Dette indebærer, at de er så grundigt forberedte på opgaven som muligt. Bylisten mener, at opgaven med at tilse skader og vurdere tilstanden af personer gøres bedst af personer, der har en uddannelse som læge eller sygeplejerske og ønsker ikke at gå på kompromis med dette. Hverken for at spare penge på kommunens budget eller for at løse en akut manglende ansættelse. Faktisk er vi i Bylisten overbeviste om at det reelt godt kan være en god forretning at have ekstra kompetent personale, der ud fra deres viden og erfaringer kan undgå unødige og dyre indlæggelser.

Veteranindsats

Vi mener, at kommunen skal yde en indsats for de personer, der har ydet en indsats for vores land. Vi er bevidste om at personel, der har været i krigshærgede områder, kan have problemer med at udrette det mest basale på grund af fysiske eller psykiske skader. Kommunen skal så godt som muligt støtte disse personer og deres familier med at få en så normal tilværelse som muligt. Som et vigtigt led i denne hjælp er det, at man på kommunen har en grundig forståelse for disse personer, deres traumer og deres problemer.