Skolepolitik

Bylisten mener, at Glostrup Skole skal være det oplagte og første valg for forældre og deres børn i Glostrup. I forhold til den aktuelle situation, har vi flere konkrete forslag til forbedringer, der skal give Glostrup Kommune en folkeskole, der lever op til de forventninger man rimeligvis kan have.

Bylisten foreslår derfor følgende:

Fem selvstændige skoler

Bylisten ønsker at opdele Glostrup Skole i fem selvstændige skoler med hver deres skolebestyrelse, for maksimalt lokalt demokrati og råderum på skolerne. Vi vil give ledere, lærere og pædagoger og forældre mulighed for at sætte den kurs, der giver bedst mening i forhold til elevsammensætning og personalekræfter.

Vi tror på, at fælles ansvar og ejerskab forankres bedst i mindre enheder, mens stordrift af skolen har vist sig, ikke at give de resultater, der var målet med skolesammenlægningen i 2012.

Med en skoleleder, der har et reelt personligt ansvar for sin skole og skolens udvikling, vil der følge en masse positive forhold som: Overskuelighed i ledelsesstrukturen, lavere vikarforbrug, tilhørsforhold til sin skole og ikke mindst gladere og dygtigere elever.

Ny lokal lærer- og pædagogaftale

Glostrup Kommune og skolerne i Glostrup skal gøres til attraktive arbejdspladser, så Glostrup kan tiltrække kvalificerede og ambitiøse lærere og pædagoger ved at levere gode ansættelsesforhold. Derfor vil Bylisten arbejde for en lokalaftale til lærerne og pædagogerne, der giver dem bedre forhold omkring f.eks. undervisnings- og forberedelsestid.

Udbygning af Ejby Skole

Ejby Skole udbygges, så den kan rumme 0.-9. klasse. Der skal være et lokalt tilbud til beboerne og deres børn i Ejby gældende for hele grundskoleperioden, så det undgås, at børnene risikerer at skulle skifte skole to gange. En stærk Ejby Skole skal derudover være en del af løsningen med fordeling af børn i udsatte positioner.

Det frie skolevalg bibeholdes

Forældre skal stadig kunne vælge en skole til deres børn i det omfang, det er praktisk muligt – herunder hensyntagen til bl.a. den enkelte skoles fysiske rammer og den besluttede klassekvotient. Fem selvstændige skoler med individuelle prioriteringer, kvaliteter og profiler, vil betyde, at det frie valg vil give bedre mening.

En balanceret elevsammensætning

Alle skoler i Glostrup Kommune skal løfte udfordringen med børn i udsatte positioner ved, at der sættes en minimumsgrænse for hvor mange udsatte børn de enkelte skoler skal modtage.

Bygningerne

Alle kommunens skoler skal renoveres og opdateres, så børn og ansatte, hver dag, har ordentlige fysiske rammer til glæde for indlæring. Det skal være en selvfølge, at bygningernes tage er tætte, at vinduer kan åbnes og at bygningerne generelt kan tilbyde et godt og sundt indeklima.

Kantineordning

Bylisten vil arbejde for, at der oprettes kantineordninger på alle skolerne, så alle elever og lærere har de bedste forudsætninger for at spise sundt og dermed præstere og lære hele dagen.

Kantinerne skal f.eks. også kunne bruges til fællesspisning med områdets ældre borgere. Derved sikrer de ældre også mulighed for frisk, sund mad, og skabe muligheder for et nyt fællesskab på tværs af generationer.