Budget 2020-2022

Bylisten har omhyggeligt gennemlæst A,V og DF’s budgetaftale, og det er overordnet en sørgelig omgang med en stærk social slagside, hvor især de ældre og børnefamilierne bliver ramt.

Driftsbudgettet

Gennem de sidste par måneder har vi stiftet bekendtskab med chokerende tal for sygefravær og personaleomsætning i Glostrup Kommune. Et tegn på, at der er noget grundlæggende galt i kommunen. Ud af ca. 1870 ansatte i Glostrup Kommune er flere end 110 syge hver dag. En personaleomsætning på mere end 20 procent, dvs. hver femte medarbejder forlader Glostrup Kommune hvert år. Derfor må der ske noget.

Bylisten ser det som vores pligt at forsøge at minimere de værste besparelser på service- og driftsområdet samt krydre det med nogle gode og fornuftige tiltag. 

Bylisten vil fjerne besparelserne på klippekortene for de absolut svageste ældre.

Psykologhjælp til gruppen 60+ har været afprøvet i en periode. Prøveperioden har været en stor succes og Bylisten har ønsket at fortsætte denne service.

Gratis adgang til svømmehallen for vores pensionister og førtidspensionister har gennem en årrække været med til at holde lægen fra døren – som én af brugeren sagde. Aktive pensionister er en sund forretning for kommunen, så hvorfor ødelægge denne gode vane? Bylisten ønsker at fastholde den gratis adgang.

På kulturområdet vil Bylisten gerne opnormere med en halvtidsmedarbejder til vores Byhistoriske hus og til borgerrelaterede opgaver såsom slægtsforskning.

Bylisten ønsker også, at der er personale i åbningstiden i vores haller, da der har været en del uhensigtsmæssig brug af hallerne i aftentimerne.

På børneområdet ønsker Bylisten at indføre minimumsnormering over en periode på to år. Med minimumsnormering menes en fordeling på én voksen til seks børnehavebørn og en fordeling på én voksen til tre vuggestuebørn. En samlet udgift på næsten 11 millioner. Men hvis vi ikke investerer i vores børns opvækst, så kommer problemerne senere. Bylisten mener, vi har pligt til at gøre noget nu, da de sidste mange års måde at køre dagtilbudsområdet på har resulteret i flere og flere børn med sociale og læringsmæssige udfordringer. Bylisten tror også på, at en højere normering vil være medvirkende til, at sygefraværet vil falde. Det gælder om at starte den positive udvikling.

Ekstra tiltag:

 • Sommerskolen bibeholdes.
 • Ekstra penge til madlavningstimer i skolerne.
 • Midler til sprogscreening, herunder uddannelse, oplæring og indkøb dækkes.
 • Besparelsen på Klub Ejby fjernes og der skal fremover arbejdes på at udvikle brugerkredsen.
 • Hjemmepasning af børn op til 2 år og 10 mdr. da det er vigtig for Bylisten, at vi prøver, at imødekomme vores borgeres ønske om muligheden for hjemmepasning.

Det er også vigtig for Bylisten, at der laves en ny læreraftale. Arbejdsmiljøet for vores lærere og pædagoger er langt fra tilfredsstillende. Derfor er der behov for en bedre aftale til glæde for vores børns undervisning og deres fremtidsudsigter.

Alle disse tiltag skal selvfølgelig betales, derfor vil Bylisten spare på følgende områder:

 • En million til indvendig maling er rart, men ekstra varme hænder til vores børn anses som vigtigere.
 • Vikarpuljen på fem millioner på dagtilbudsområdet fjernes over to år.
 • Glostrup Festivalen i den nuværende form stopper og der arbejdes på et nyt format i tæt samarbejde med vores lokale foreninger.
 • Direktionen reduceres med en direktør – fra tre til to.
 • Bespisning efter kommunalbestyrelsesmøderne afskaffes.
 • Personalemøders forplejning reduceres med 300.000 kr.
 • Politikernes/ledelsens “lejrskole” (politiske topmøder) reduceres med 300.000 kr.
 • Personalereduktion undgås desværre ikke på rådhuset.

Anlægsbudget

På anlægssiden har Bylisten det svært ved at se, at der er afsat 46 millioner over de næste fire år til byudvikling, når f.eks. ældrecenteret Sydvestvej har fået deres renovering til fem millioner afblæst. En renovering der skulle give både beboerne og de ansatte værdige forhold.

Der er også behov for ekstra demenspladser på ældrecenter Hvissinge. Noget der også har været på budgettet før, men som åbenbart ikke er så vigtig mere, nu man kan blive byggekonger i Glostrup. Bylisten er ikke imod en fornuftig byudvikling som indkøbsmuligheder i Hvissinge og andre fornuftige ting, som borgerne i Glostrup har brug for.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *