Fem selvstændige skoler. Derfor…

Bylisten mener, at Glostrup Skole skal være det oplagte og første valg for forældre og deres børn i Glostrup.

  • Sammenlægningen til én skole blev gennemført med henblik på at skabe stordriftsfordele og opnå en økonomisk besparelse.
  • Besparelsen har man til dels opnået, men det er nogle steder gået voldsomt ud over kvaliteten af undervisningen og de resultater, som elverne opnår er i flere tilfælde under eller kun lige omkring landsgennemsnittet.
  • Glostrup skole har for at opnå den af kommunalbestyrelsen krævede besparelse valgt at undlade at tilbyde fransk undervisning og muligheden for at tage på lejrskoler er også blevet begrænset til et absolut minimum.
  • Opdelingen skal skabe overskuelige enheder, hvor skoleledelsen har frihed til at gennemføre egne visioner, vælge egne løsninger og styre egen skoles økonomi.
  • At skoleledelsen kan styre skolen ud fra deres egne idéer og bruge deres egne løsninger, giver en bedre motivation. Lederen føler ejerskab for løsningerne og kan bedre motivere lærere og forældre for disse løsninger.
  • Hver skole får egen skolebestyrelse, hvilket gør arbejdet mere overskueligt og det betyder, at de er tættere på de børn, som deres beslutninger har indflydelse på.
  • Hver enkelt skole kan skabe egen profil ud fra lokale lærerkompetencer og kan selv planlægge evt. udskolingslinjer, fagdage og talentklasser.
  • Glostrup skole har haft store udgifter til ledere, der er blevet opsagt eller selv har valgt at forlade jobbet. Med en ledelse tættere på eleverne vil jobbet være mere tilfredsstillende, hvilket burde kunne minimere udgifterne til opsagte skoleledere.
  • Der vil givetvis skulle tilføres flere ressourcer til skolerne i Glostrup, fordi de i for langt tid er blevet udsultet og har blevet fået trukket uhensigtsmæssige beslutninger ned over hovedet.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *