Folkebladet skriver om natsygeplejerske

Som opfølgning på Bylistens forslag om at fastholde sygeplejersker i nattevagten og efterfølgende læserbrev af Lars Thomsen i Folkebladet, er sagen taget op af Folkebladet og tre medlemmer af kommunalbestyrelsen har svaret på læserbrevet.

Jesper Ernst Henriksens artikel starter på forsiden og fortsætter på side 10, hvor også Lars Thomsens læserbrev og de tre svar kan findes.

Link til Folkebladet nr. 39

Svar fra Lisa Ward

Lisa Ward, der er formand for Socialdemokratiet og for social-, sundheds-, og seniorudvalget bruger mange linjer på at udtrykke, at hun ikke synes, at Bylistens forslag giver mening og alligevel giver det så meget mening, at hun finder det nødvendigt at svare på læserbrevet. Den anke kunne hun nemt havde lagt frem på KB-mødet, hvor hun i stedet insisterede på ikke at udtale sig.

Hun tager yderligere fat i de fem ansøgeres lønkrav og mener, at det ville føre til “eksorbiante lønstigninger”. Vi har ikke adgang til fakta omkring lønkrav, idet sådanne oplysninger naturligvis er fortrolige, men vi har flere gange hørt om Lars Høimarks snak om “en ukrainer til 100.000 om måneden”. Oplysninger om ansøgeres lønkrav er så fortrolige, at ikke engang Lisa Ward eller Lars Høimark kender til de konkrete krav. Der skal ikke herske tvivl om at Bylisten ikke ønsker at betale urimeligt høje lønninger, men mener naturligvis også at Glostrup Kommune må følge med lønudviklingen, hvis man vil besætte ledige stillinger.

Yderligere mener Lisa Ward ikke, at Bylisten har svar på, hvor en sandsynlig lønstigning til en sygeplejerske skulle komme fra. Den indsigelse virker useriøs, men Lisa Wards hukommelse tillader hende åbenbart ikke at huske Bylistens forslag fremsat 14. august om at reducere Glostrup kommunes direktion fra tre til to direktører. Gennemførelse af dette forslag ville spare i omegnen af én million kroner, der nok kunne betale en sygeplejerskes lønstigning – og mere til. Man kunne mistænke Lisa Ward for ikke at have givet sig selv tid til at læse Bylistens forslag. Man kan mistænke hende for at undlade at læse det fordi det kom fra Bylisten og at det skulle stemmes ned uanset hvor fornuftigt det måtte være.

Svar fra Lars Høimark

Lars Høimark mener, at Bylistens forslag er i kategorien “medvind på cykelstier” og solskin hver dag året rundt. Vi mener nu nok, at det er realistisk at kunne ansætte en sygeplejerske til nattevagten, men det giver næsten sig selv at Lars Høimark må have opgivet på forhånd, når han ser opgaven som SÅ umulig. Vi håber, at det ikke er i samme kategori at ønske at få ansat SOSU-assistenter til de ledige stillinger i kommunen selvom en ansættelsesrunde ingen ansøgere gav.

Lars Høimark mener heller ikke at man kan løse “udbud og efterspørgsel” ved at stemme om det. Deri må man give ham ret. Det første er naturligvis at øge efterspørgslen efter jobbet som sygeplejerske med nattevagt i Glostrup. Det gør man ikke ved at stemme om det, men ved at gøre jobbet mere attraktivt – f.eks. ved at tilbyde mere i løn. Det kræver dog at en afstemning, der giver et flertal for at løse problemet.

Svar fra Pia Dahlin

Pia Dahlin giver sig i kast med et mere seriøst svar til Lars Thomsens og påpeger, at en dygtig SOSU-assistent sagtens kan udføre de opgaver, der i dag varetages af en sygeplejerske i nattevagten. Det er bestemt også muligt, at det er tilfældet, men i Bylisten undrer vi os over de pludselige skift fra at have lovpriset Vestegnskommunernes samarbejde om sygeplejerske i dagvagten til at mene, at det ikke er nødvendigt om natten. Man udtrykker yderligere, at SOSU-uddannelsen for nyligt er blevet forbedret og at man ønsker en SOSU med mindst 5 års erfaring – og dermed én som IKKE har gennemgået den forbedrede uddannelse.

Dertil kommer problemet med at ansætte SOSU-assistenterne til de aktuelt ledige stillinger. Hvorfor mener man at det skulle være muligt at ansætte en SOSU til nattevagten, når man ikke har haft held til at besætte de allerede ledige stillinger?

I Bylisten håber vi, at Socialdemokratiet, Venstre og DF får ret, når de mener, at opgaven kan løses lige så godt af en SOSU-assistent, men vi frygter, at det fører til en dårligere sikkerhed for specielt de ældre mennesker i kommunen og at man risikerer flere unødige indlæggelser, der belaster både de ældres helbred og velbefindende og kommunens budget.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *