Hykler eller hyklerisk

Vi vil i Bylisten starte med at sige tusind tak for alle underskrifterne mod besparelsen på klippekortet til vores svageste ældre. Flere end 400 personer valgte at sige nej tak til besparelsen. En besparelse, der betyder, at vores svageste ældre går fra 26 timer valgfri brug af til nu 12 timer hvert år fra januar 2020. 

Det fine ved ordningen er, at den ældre selv kan afgøre, hvad der giver livskvalitet. Livskvalitet er i dette tilfælde lig med værdighed for de ældre, som er visiteret til klippekortet. Værdighed til at bruge klippekortet til hvad de føler for, besøg til frisør, en tur i Glostrup centeret eller hjælp til indkøb, ting som de fleste af os anser som en normal ting.

Det er ikke lykkes at få politikerne fra de tre store partier i Glostrup, Socialdemokratiet, Venstre og DF til at diskutere det værdige i besparelsen. Til gengæld har de slået kræfterne sammen og kalder mig for en hykler. 

Som soldat kender jeg jo udmærket konceptet med, at et angreb er det bedste forsvar. Hvorfor kalder de mig for en hykler? Deres argument er, at jeg i budget for 2019 selv sparede 300.000 kr. på klippekortordningen. Det er korrekt, at jeg som formand for ældreområdet tilpassede ordningen til det Folketinget havde givet penge til – 30 minutter klippekort pr. uge. 

Klippekortordningen tog tid at implementere og vores svageste ældre tog noget tid før ordningen blev en succes. For at bruge pengene vi fik fra Folketinget, som kun måtte bruges til klippekort, satte jeg ordningen op til en time pr. uge, velvidende, at på et tidspunkt skulle den reduceres til 30 minutter pr. uge igen. Hvad vi så gjorde i forbindelse med budget 2019. Det er åbenbart det, der er så voldsomt hyklerisk fra min side.

Men når vi nu taler hykleri, så var der jo andre tiltag på ældreområdet i budget 2019. 

  • Ombygning af ældrecenter Sydvestvej, til glæde for beboerne og de ansatte. 
  • Bygning af ekstra 8 aflastningspladser/demenspladser på ældrecenter Hvissinge.
  • Bygning af ekstra plejehjemspladser på Dalvangen.
  • Etablering af et nyt og større genoptræningscenter i tilknytning til Fritidscentret så varmtvandsbassinet og træningscenteret kunne integreres i genoptræningen.
  • Undersøgelse af hvordan hjemmeplejen kan gøres bedre for vores brugere og vores ansatte. Her skulle alle partner involveres i arbejdet med at ende med Danmarks bedste hjemmepleje, både for brugerne, de pårørende og vores ansatte.
  • Udvikling af almene boliger til vores ældre Glostrup borgere. Kravet var at man havde boet 10 år i Glostrup og var minimum 60 år.

Store og visionære men også håndgribelige tiltag på ældre området til glæde for vores ældre og ansatte. Socialdemokratiet stemte for alle forslagene sammen med resten af Samarbejdsgruppen. Venstre og DF stemte for de fleste af punkterne – hvis ikke alle. 

I forbindelse med Socialdemokratiets skift og samarbejde med Venstre og DF i forbindelse med budget 2020-2022 er samtlige seks punkter forsvundet – på nær bygning af fire demenspladser på Dalvangen. Til gengæld lukker de et velfungerende køkken på ældrecenter Dalvangen og vil ombygge det til et anretterkøkken. Endnu et skridt væk fra at ældrecentrene skal føles som et hjem.

Hvis der er noget der er hyklerisk så er det efter min målestok at stemme for noget det ene år og året efter fjerne alle visionerne og gode tiltag på ældreområdet, for at bruge en masse penge på byudviklingen, 46 millioner over de næste fire år. Når der er brug for pengene på ældreområdet og ikke mindst skoleområdet, men det er en helt anden historie. 

Vores beslutninger som politikere definerer os som de mennesker vi er og det samfund vi ønsker.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *