KB-møde – 11. sep. 2019

Glostrup Kommune

3. Arbejdsmiljøredegørelse 2019

Orientering

Informationen fra redegørelsen viste bla. at personaleomsætningen fra august 2017 til august 2018 var på 18,5 % og at antallet af sygefraværsdage er steget fra 13,2 dage i 2017 til 13,8 dage i 2018.

Bylisten mener

Selvom redegørelsen kunne fremvise enkelte lyspunkter, så mener vi i Bylisten, at de to ovenstående punkter er altoverskyggende. Personaleomsætningen svarer til, at næsten hver femte ansatte i kommunen har sagt op inden for det sidste år. Det er håbløst, at så mange vælger at forlade deres job i Glostrup Kommune. Det er naturligvis forbundet med store omkostninger at skulle genbesætte så mange stillinger og det giver et fald i effektiviteten, fordi nyansatte selvsagt ikke er effektive fra første arbejdsdag. Dertil kommer frustration hos borgerne, når man igen skal have ny matematiklærer eller en borger skal starte med en ny sagsbehandler.
For 2019 er tallene endnu værre idet personaleomsætningen per 1. maj er 20,2%.

Det ekstremt store sygefravær betyder naturligvis også øgede omkostninger for kommunen, idet der skal være flere personer ansat til at klare de faktiske opgaver. Sygefraværet svarer til, at 118 af Glostrup Kommunes 1870 ansatte er syge hver dag. Hvis der ikke er ansatte til at klare det høje sygefravær bliver det i stedet omsat til ekstra arbejdsbyrde til de fremmødte ansatte, med risiko for, at de til gengæld bliver ramt af stress eller anden form for sygdom. Dette kan bestemt være medvirkende til den høje personaleomsætning.

Det kan kun gå for langsomt med at tage hånd om disse problematikker og forbedre arbejdsvilkårene for Glostrup Kommunes ansatte, så de rent faktisk kan holde ud at komme på arbejde. Bylisten mener ikke, at vi skal handle i blinde og Bylisten ønsker derfor undersøgt, hvad de faktiske årsager er til det store sygefravær og den store personaleomsætning, for derefter at kunne iværksætte en målrettet indsats.

12. Ansøgning om igangsættelse af nyt plangrundlag for matr.nr. 6be Glostrup By, Glostrup, Stadionvej 15-37

Beslutning

På mødet blev det besluttet, at starte høringsrunde blandt de nuværende beboere inden man iværksætter de nødvendige ændringer af lokalplan etc.

Bylisten mener

Glostrup skal først og fremmest være et godt sted at bo for de borgere, der allerede bor i Glostrup. Der skal kun tilføres ekstra beboelser, hvis det kan gøres uden at det i væsentlig grad forringer forholdene for vores nuværende borgere. Bylisten mener at opførelsen af tre ekstra boligblokke som et led i fortætningen på Stadionvej 15-37 vil medføre væsentlige forringelser for de nuværende beboere i området og er derfor imod projektet i sin nuværende form.

Bylisten ønsker endvidere, at der udarbejdes en samlet plan for udvidelse af beboelsesejendomme i Glostrup – herunder også i bymidten, så udvidelsen bliver en del af en helhedsplan og ikke tilfældig knopskyderi.

16. Beslutning om justering af “Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud”

Beslutning

Forslaget om fordelingen af børn i dagtilbud fra 14. august måtte justeres for at sikre at kommunen kan overholde pasningsgarantien.

Bylisten mener

Bylisten støtter op om pasningsgarantien, men er imod præmissen for justeringen om at placere børnene i daginstitutioner afhængigt af deres sproglige færdigheder, som det blev fremlagt på KB-mødet 14. august.

Vi finder det grundlæggende problematisk, at man tvinger nogle forældre til at transportere deres børn til daginstitutioner længere end nødvendigt og dette uden at der er evidens for at det giver de forbedrede danskkundskaber, som forslaget har som formål. Bylisten ønsker derfor at fastholde det frie institutionsvalg for forældre.

Formålet med disse resuméer fra KB-møderne er – i lidt kortere form – at belyse Bylistens begrundelse for at tage vores aktuelle standpunkt. Vi vil holde stien ren og forklare Bylistens politik på en saglig måde. På den anden side, så er det jo et vidunderligt værktøj som kommunalbestyrelsen har givet sig selv. At man nu kan vise helt nøjagtigt, hvad der er sagt på KB-mødet. Derfor vil vi denne ene gang, undtagelsesvis demonstrere hvilken mangel på konsekvens, der udtrykkes i flertallets holdninger og udtalelser.

John Engelhardt (1:00:50):
“Det er korrekt. Altså hvis man tager en daginstitution som Ejby, så er den fyldt op. Det vil sige, der er børn, som bor i Ejby, som skal et andet sted hen og sådan er det jo blot. Vi kan jo ikke bygge på hele tiden – som verden ser ud.”

John Engelhardt (1:03:48):
“Vi skal jo til at se i forbindelse med budgettet, hvordan vi kan udvide vores kapacitet på dagtilbudsområdet og jeg tror da en af de veje vi kan gå – f.eks. er at finde måder, hvor der kan være flere pladser i Ejby, så det lokale behov også kan blive dækket.”

27. Nattevagtbemandingen i hjemmeplejen (forslag af Bylisten)

Beslutning

Flertallet besluttede ikke at fastholde det nuværende princip om, at nattevagtbemandingen skal bestå af en sygeplejerske, men kan bestå af en SOSU-assistent med mindst 5 års erfaring.

Bylisten mener

En manglende natsygeplejerske i hjemmesygeplejen udgør en risiko for sikkerheden for vores ældre. Samtidigt udgør det en øget risiko for en ekstra belastning for den ældre og for omkostninger til unødvendige indlæggelser.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *