KB-møde – 14. aug. 2019

Glostrup Kommune

Link til Kommunalbestyrelsens referat fra mødet d. 14. august 2019.

7. Fordeling af tosprogede børn i dagtilbud

Beslutning

På mødet blev det besluttet, at daginstitutioner fremadrettet maksimalt må have en andel af 25% to-sprogede børn for at løse udfordringer med børn, der har utilstrækkelige dansk-færdigheder, når de starter i 0. klasse. Fordelingen af børn skal baseres på forældrenes oplysninger om sproglige færdigheder.

Bylisten mener

Bylisten ønsker en konsekvent håndtering i kommunen og finder det underligt, at forældre i kommunen har frit skolevalg, men ikke tilsvarende frit valg af daginstitution.

Vi finder det ligeledes problematisk, at man tvinger nogle forældre til at transportere deres børn længere end nødvendigt, at nogle børn mister muligheden for at være sammen med andre børn fra deres lokalområde og at det manglende frie valg af daginstitution primært vil gå ud over to-sprogede børn og deres forældre, der i forvejen har tendens til at undgå daginstitutionerne af kulturelle eller økonomiske årsager.

For kommunen er der en risiko for at pladsen i daginstitutionerne udnyttes dårligere, idet nogle institutioner kan have svært ved at tiltrække børn med dansk som modersmål og derved må have tomme pladser, der ikke må fyldes med to-sprogede børn.
Endeligt er det med denne metode for let for forældre at angive dårlige dansk-færdigheder ved indskrivning og derved snyde sig til en større chance for en daginstitution med få to-sprogede børn.

Bylisten ønsker i stedet en ordning, hvor forældre frit kan vælge daginstitution og hvor man opnormerer antallet af pædagoger i de daginstitutioner, der har de største andele af to-sprogede børn, sådan at en bedre kontakt med det danske sprog kan sikres.
Endeligt bekymrer det, hvis det er tilgangen til det danske sprog, der bliver en altafgørende faktor i vurdering af børnenes behov for ekstra støtte, hvor andre socioøkonomiske forhold kan være af langt højere vigtighed.

8. Socioøkonomisk tildeling på dagtilbudsområdet

Beslutning

På mødet blev det besluttet, at fire pædagogpladser i centraladministrationen ekstraordinært skal tildeles de to daginstitutioner med de største socioøkonomiske udfordringer.

Bylisten mener

De to (eller tre) institutioner med de største socioøkonomiske udfordringer bør i stedet tildeles beløbene, så de lokalt kan vurdere om de skal anvendes på fuldtidspædagoger eller i stedet f.eks. to pædagoger på deltid.

14. Ændring af nattevagtsbemanding i hjemmeplejen

Beslutning/orientering

Der blev orienteret om at gøre brug af en tidligere beslutning om, at man kan ændre bemandingen af nattevagten, så en erfaren social- og sundhedsassistent kan erstatte en sygeplejerske. På grund af problemer med rekruttering, ønsker man at ændre bemandingen til at kunne varetages af en erfaren social- og sundhedsassistent.

Bylisten mener

Der er tale om en kvalitetsforringelse og en øget risiko for unødvendige indlæggelser, der ikke bare er en belastning for den ældres velbefindende, men også for kommunens økonomi.

I stedet for at risikere højere udgifter til indlæggelser vil vi hellere imødekomme en sygeplejerskes lidt højere lønkrav og dermed også mindske belastningen på de ældre, der måtte risikere unødvendige indlæggelser.

På sigt ønsker Bylisten at se på mulighederne for at udvide den Fælles Akutfunktion, der er et samarbejde om dag- og aftenvagterne for hjemmesygeplejerskerne i Høje Tåstrup, Albertslund, Vallensbæk og Glostrup Kommuner.

25. Ændring af styrelsesvedtægten

Beslutning

Styrelsesvedtægten ændres, så stedfortrædere nu kun skal indkaldes ved fravær, der forventes at vare længere end en måned. Ifølge den gamle styrelsesvedtægt skulle der indkaldes en stedfortræder ved hvert afbud.

Bylisten mener

Når stedfortrædere indkaldes giver det dem en bedre forståelse af kommunalbestyrelsens arbejde og vil på sigt gøre dem bedre i stand til at varetage funktionen, hvis de ved næste valg skulle få stemmer nok til at blive valgt. Det er yderligere bedre i tråd med den demokratiske ånd og kan forhindre stemmelighed.

29. Forslag om at Glostrup Kommunes direktion reduceres til to personer

Beslutning

Bylistens forslag blev nedstemt.

Bylisten mener

Glostrup Kommune er i en situation, hvor der skal spares – især på driften, hvilket også giver en situation, hvor man undgår at bruge selv de mindste beløb på rimelige sager. Bylisten mener, at centercheferne, der varetager hver deres område sagtens kan suppleres af bare to kommunaldirektør i stedet for som nu – tre.

For os giver det mere mening at frigøre årligt cirka 1. mio. kroner ved at spare en direktørstilling end ved at spare på andre områder. Besparelsen svarer omtrent til 2½ pædagog eller skolelærer.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *