Politisk møde og generalforsamling

Kære alle

Bylisten holder politisk møde og generalforsamling MANDAG DEN 3. FEBRUAR 2020 i Fællesal 1 i Fritidscenteret (svømmehallen).

Kl. 19.00-20.00 Politisk møde
Mødet er åbent for alle – både medlemmer og andre interessede. Her vil Bylisten fremlægge vores visioner og løsninger for BØRN- og SKOLEOMRÅDET samt på ÆLDREOMRÅDET. Man skal som sagt ikke være medlem for at deltage i vores politiske møde. Mød gerne op hvis du er nysgerrig eller er interesseret i, hvordan Bylisten mener, vi skal behandle vores børn og ældre.

Kl. 20.00-21.00 Bylistens ordinære generalforsamling (se dagsorden nedenfor).

Det er også blevet tid at forny dit medlemsskab af Bylisten – eller til at melde dig ind, hvis du gerne vil være nyt medlem. Prisen for hele 2020 er 200 kr.

Kontingent kan betales på MobilePay 59709 eller på konto 5470-0001930420.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Valg af formand i lige år – Lars Thomsen ønsker genvalg
a. Valg af halvdelen af bestyrelsen og suppleanter. Pia Aaes Møller – ønsker genvalg
b. Imad Daher – ønsker genvalg
c. Per Froholdt – ønsker genvalg
d. Valg af suppleanter – Ditte Sieling Emanuel, Bibi Kjæhr Jensen, Bo Frederiksen, Annelise  von Cronfelt ønsker alle genvalg

7. Valg af revisor og suppleant
a. Revisor – Simon Øksnebjerg ønsker genvalg
b. Revisorsuppleant – Lars Michael Horvath ønsker genvalg

8. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det       løbende regnskabsår
9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet har været 200 kr./år ind til nu.
10. Indkomne forslag og politisk drøftelse

  1. Ændringsforslag til Bylistens vedtægter: § 5 stk. 2:
    Nuværende: Bestyrelsen består af formand og 2-6 bestyrelsesmedlemmer og evt. to suppleanter. Suppleanterne må gerne deltage i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.

    Forslag til ændring: Der sættes ikke et loft over antallet af suppleanter. Ny stk. 2:
    Bestyrelsen består af formand og 2-6 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter. Suppleanterne må gerne deltage i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.

11. Eventuelt

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *